phone icon

0(312) 988 123

office location

Токтоналиев 96

«Түндүк» ВЭӨТтүн
кӨрсӨткүчтӨрү

blue polygon shadow polygon shadow polygon

103

Маалымат алмашуу
ишке киргизилген

blue polygon shadow polygon shadow polygon

68

Сервистердин
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

604

blue polygon shadow polygon shadow polygon

100

Коопсуздук
сервери коюлган

blue polygon shadow polygon shadow polygon

103

Адаптер
жазылган

Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле адам факторун азайтуу жана мамлекеттик органдардагы коррупциялык түзүүчү элементин жокко чыгаруу максатында Кыргыз Республикасы маалыматтык технологияларды ишке киргизүүгө жогорку маани берет.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда бизнесмендерге жана жөнөкөй жарандарга шарттарды кыйла жакшыртуу үчүн бардык процесстерди санариптештирүү керек.

«Түндүк» — Система электронного межведомственного взаимодействия