phone icon

0(312) 988 123

office location

Токтоналиев 96

«Түндүк» ВЭӨТтүн
кӨрсӨткүчтӨрү

blue polygon shadow polygon shadow polygon

109

Маалымат алмашуу
ишке киргизилген

blue polygon shadow polygon shadow polygon

78

Сервистердин
саны

blue polygon shadow polygon shadow polygon

618

blue polygon shadow polygon shadow polygon

107

Коопсуздук
сервери коюлган

blue polygon shadow polygon shadow polygon

109

Адаптер
жазылган

Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле адам факторун азайтуу жана мамлекеттик органдардагы коррупциялык түзүүчү элементин жокко чыгаруу максатында Кыргыз Республикасы маалыматтык технологияларды ишке киргизүүгө жогорку маани берет.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алууда бизнесмендерге жана жөнөкөй жарандарга шарттарды кыйла жакшыртуу үчүн бардык процесстерди санариптештирүү керек.

«Түндүк» — Система электронного межведомственного взаимодействия