phone icon

0(312) 988 123

office location

Токтоналиев 96

“Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумундагы ведомстволор аралык маалымат алмашуу жөнүндө “Түндүк” ВЭӨТ катышуучуларынын ортосундагы типтүү келишим

Жарыяланган  28/01/2020