Долбоорлор

Ишке ашырылган долбоорлор 2018 жана 2019-жылы:

1. Министрликтерди жана ведомстволорду, ошондой эле коммерциялык уюмдарды "Түндүк"ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасына кошуу боюнча техникалык иш-чараларды өткөрүү. "Түндүк" ВЭӨТ жардамы менен электрондук форматта маалымат алмашуу;

2. Базасынын интеграциясы ортосундагы мамлекеттик сатып алуулар Департаменти Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигине караштуу (ДГЗ), Мамлекеттик салык кызматынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу (МСК), Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду (СФ) жокко чыгаруу үчүн зарыл болгон берүүнүн кагаз маалымкаттарды төмөнкүлөрдөн карызынын жоктугу жөнүндө юридикалык жана жеке жактардын, - деп алууга мүмкүндүк түзөт, бул маалыматтарды автоматтык режимде МСК жана СФ (азыркы системасы иштейт);

3. Бизнес-процесстерди талдоо жана Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин (ЭСӨМ), Кыргыз Республикасынын Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун (ММКФ), СФ, МКК жана башка мамлекеттик органдардын (көрсөтүлүүчү социалдык жардамдын даректүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн социалдык жардам берүү процессин оптималдаштыруу максатында маалыматтарды алмашууну киргизүү боюнча) маалымат базаларын интеграциялоо

4. Өзгөртүү боюнча бизнес-процесстерди төлөө жарандарга "балага суйунчу" менен автоматташтыруу максатында тартылган мамлекеттик органдардын аркылуу "Түндүк" ВЭӨТ жана азайтуу убакыт берүү боюнча ошол түрдөгү бир жолку жардам

5. Автоматташтыруу планына ылайык маалымкаттарды автоматташтыруу

6. Биринчи кезектеги маалымат базаларын иштеп чыгуу планына ылайык мамлекеттик органдардагы маалымат базаларын иштеп чыгуу боюнча техникалык координациялоо жана контролдоо

7. Мамлекеттик органдардын жетекчилерин, ИТ-адистерин жана юристерин окутуу

 

2020-жылы ишке ашыруу стадиясындагы долбоорлор

1. Электрондук кызматтардын мамлекеттик порталы аркылуу жарандарга электрондук кызматтарды көрсөтүү

Азыркы учурда ЭККМП 191 мамлекеттик кызмат жана сервис ишке ашырылган. Жарандардан түшкөн кайрылууларды кароо жана иштеп чыгуу үчүн ЭККМП аркылуу мамлекеттик органдын 21 жооптуу кызматкеринин жеке кабинеттери ачылды.

ГП "Түндүк" өткөрөт техникалык модернизациялоо боюнча иш-чаралар ЭККМП берүү максатында автоматташтырылган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн, анткени мүмкүн болушунча учурдагы ЭККМП мүмкүндүк берет иштетүүгө өтүнмө полуавтоматизированном форматта пайдаланып, өздүк кабинет мамлекеттик органдын, анда иштеген жооптуу мамлекеттик органдардын кызматкерлери.

Кызмат көрсөтүүлөрдү жана сервистерди порталга киргизүү жарандардын жана ишкерлердин кагаз жүзүндөгү маалымкаттарды жана документтерди алууга кеткен убактысын жана чыгымдарын жокко чыгарууга алып келет. Жарандардын жана ишкерлердин электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү порталында үйдөн чыкпай туруп же дүйнөнүн каалаган жеринде туруп эле, бардык турмуштук маанилүү коомдук мамилелерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү пайда болот.

2. Электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик тутуму

Электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик тутуму жарандардын жана юридикалык жактардын мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана кызмат адамдарына кайрылууга мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу үчүн түзүлөт

3. Бирдиктүү идентификациялоо системасы

Бирдиктүү идентификациялоо системасы – бул маалыматтык система камсыз кылуучу санкция берген кирүү катышуучуларынын маалыматтык өз ара аракеттенүү (жарандардын арыз ээлеринин жана кызмат адамдарынын) карата камтылган маалыматтарды мамлекеттик маалыматтык системаларында жана башка маалыматтык системаларда.

4. Иштеп чыгууну жана иштешин камсыз кылуу: Мамлекеттик инфраструктурасы электрондук башкарууну реестр жана Базалык мамлекеттик маалыматтык ресурсуна реестр

Системасын  пайдалануучуга берилген мүмкүнчүлүк көрүүгө маалымат категориялары боюнча маалымат тутумдар, программалык камсыздоо , маалыматтарды иштеп чыгуу борборлору, маалыматтык көрсөтүүлөрдүн реестрине ( жана программалык-техникалык комплекстери жана каражаттары

5. Мониторингдин улуттук системасын иштеп чыгууну жана анын иштешин камсыз кылуу